Vịnh Hàn Tín

(Nguyễn Công Trứ)

Vịnh Hàn Tín là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


So tam kiệt, ai bằng Hàn Tín ?
Một tay thu muôn dặm nước non,
Những ngờ rằng khoán thiết, thư son,
Thái sơn như lệ, Hoàng hà như đái.
Hạp tảo Ngũ hồ song Phạm Lãi,
Khước lưu tam kiệt độc Trương Lương.
Đau đớn thay điểu tận, cung tàn,
Đầm Vân mộng phải mắc mưu con trẻ.
Nếu biết chữ "khả hành, khả chỉ"
Thời Ngũ hồ một lá cho xong,
Làm chi lúng túng trong vòng !

Thảo luận cho bài thơ: Vịnh Hàn Tín - Nguyễn Công Trứ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *