Vũ hầu miếu

(Đổ Phủ)

Vũ hầu miếu là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Di miếu đan thanh lạc
Không sơn thảo mộc trường
Do văn từ hậu chủ
Bất phục ngoạ Nam Dương

Dịch Nghĩa
Miếu Vũ hầu
Ngôi miếu còn lại,nét vẽ đã phai
Núi trơ vơ,cỏ cây xanh tốt cao ngất
Còn nghe vẳng lời từ biệt Hậu Chủ
Nhưng không trở về nằm khểnh ở Nam Dương

Dịch Thơ
Núi vắng đầy cây cỏ
Đền xưa nhạt vách tường
Còn nghe từ Hậu Chủ
Không trở lại Nam Dương
Lê Nguyễn Lưu dịch

Thảo luận cho bài thơ: Vũ hầu miếu - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *