VƯỚNG SỢI TƠ LÒNG

(Ngọc Ẩn-Nhi Huyền)

VƯỚNG SỢI TƠ LÒNG là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


(Riêng tăng đến L.T.N.H.)


Ta gặp nhau rồi, em ở đâu
Người nơi góc biển kẻ sơn đầu
Nhạn kêu ải bắc, xao cành trúc
Oanh gọi rừng nam, rắt giọt ngâu
Sóng gợn tơ lòng, thêm nỗi nhớ
Gió lùa chỉ mối, gợi cơn sầu
Mặt còn cách mặt, tình lưu luyến
Chờ rạng sông Ngân -bắt nhịp cầu.

Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

Thảo luận cho bài thơ: VƯỚNG SỢI TƠ LÒNG - Ngọc Ẩn-Nhi Huyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *