Xuân oán

(Kim Xương Tự)

Xuân oán là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Đả khởi hoàng oanh nhi
Mạc giao chi thượng đề
Đề thì kinh thiếp mộng,
Bất đắc đáo Liêu Tê.Dịch Nghĩa
Đánh đuổi con chim oanh vàng đi
Đửng cho nó kêu trên cành
Khi nó kêu làm kinh động giấc mộng của thiếp
không mơ đến được Liêu Tây.

Dịch Thơ
Xuân oán

Đánh đuổi cái oanh vàng đi
Đừng cho nó hót tỉ ti trên cành
Chim kêu giấc mộng tan tành
Chẳng cho thiếp tới được thành Liêu Tây.

Bản dịch: K.D

Thảo luận cho bài thơ: Xuân oán - Kim Xương Tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *