Xuân tứ

(Giả Chí)

Xuân tứ là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.


Thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng
Đào hoa lịch loạn lý hoa hương
Đông phong bất vị xuy sầu khứ
Xuân nhật thiên năng nhạ hận trường.

Dịch Thơ
Ý xuân

Sắc cỏ xanh xanh, sắc liễu vàng,
Hoa đào hoa lý lẫn mùi hương.
Gió đông chẳng thổi sầu đi hết,
Mối hận ngày xuân để vấn vương.

Vũ Mộng Hùng dịch

Thảo luận cho bài thơ: Xuân tứ - Giả Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *