Xuân túc Tả tỉnh

(Đổ Phủ)

Xuân túc Tả tỉnh là bài thơ của tác giả thuộc thể loại . Mời các bạn cùng đọc và thảo luận.

Hoa ẩn dịch viên mộ
Thu thu thê điểu qua
Tinh lâm vạn hộ động
Nguyệt bạng cửu tiêu đa
Bất tẩm thinh kim thược
Nhân phong tưởng ngọc hà
Minh triêu hữu phong sự
Sổ vấn dạ như hà ?


Dịch Nghĩa
Xuân, ngủ lại ở Tả tỉnh
Chiều, hoa núp bóng ven đường Tả Dịch
Chim bay về cất tiếng kêu thu thu
Sao chiếu trên vạn nóc nhà nhấp nháy
Trăng dọi qua chín tầng mây vằng vặc
Không ngủ,nghe tiếng khoá vàng
Gió thổi,tưởng tiếng nhạc ngựa
Sớm mai làm bài tấu dâng lên
[Vua] hỏi : đêm nay như thế nào ?
Dịch Thơ
Vườn chiều núp bóng hoa
Ríu rít lũ chim qua
Vạn nóc tia sao nháy
Chín mây ánh nguyệt loà
Thức nghe chìa khoá rít
Gió vẳng tiếng chuông hoà
Mai sớm dâng bài tấu
Hỏi han chuyện tối qua
Bản dịch: Lê Nguyễn Lưu

Thảo luận cho bài thơ: Xuân túc Tả tỉnh - Đổ Phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *